„გახდი პროფესიონალი. პროფესიონალები მართავენ!“
ჩვენ ვქმნით ოქროს სტანდარტს
გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია მოცემული ფორმის შესაბამისად

ინფორმაცია მონაწილე პირის შესახებ:


სახელი, გვარი სახელი [ENG] , გვარი [ENG] ტელეფონი ელ-ფოსტა პირადი ნომერი


ინფორმაცია გადამხდელის და ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირის შესახებ:


ინფორმაცია გადამხდელი ორგანიზაციის შესახებ: